Svar till övningarna

SVENSKA

Här nedan finns  svaren till övningarna i din bok. Du kan även ladda ner och skriva ut dessa som PDF (klicka här).

MÅL 11. Användbara ord


1. växla

2. ändrar sig

3. byta

4. ändra

5. förändra

6. byta

7. växlar

8. ändra dig

9. växlar

10. ändra2. Användbara ord


1. mig att

2. om

3. ha

4. på

5. om

6. på

7. att

8. köpa3. Användbara ord


1. samma

2. De flesta

3. lik

4. samma

5. annorlunda

6. olika

7. vissa

8. annorlunda

9. få4. Användbara ord


1. sig

2. på

3. till

4. igen

5. på mig

6. att

7. någon

8. till

MÅL 21. Prepositioner


1. om

2. av

3. för

4. om

5. om

6. på

7. för

8. av

9. på

10. av

11. på

12. för

13. efter

14. åt

15. på

16. om

17. efter

18. av2. Fraser


1. hört

2. verkar

3. Apropå

4. sant

5. jätte-

6. tänka

7. vet3. Användbara ord


(Läs dessa meningar med läraren.)
MÅL 31. Ordföljd (Läs dessa meningar med läraren.)2. Ordföljd


1. Eftersom jag inte hade tillräckligt med information kunde jag inte göra det.

2. Eftersom han inte hann tog vi hand om det.

3. Eftersom vi inte hade följt upp med dem i tid var de lite missnöjda.3. Ordföljd


1. Hon sa att de aldrig har lämnat in uppgifter för sent.

2. Hon undrade om vi alltid ska göra så.

3. De ville veta varför det ofta blir fel.

4. Prepositioner (Läs dessa meningar med läraren.)
MÅL 41. Ordföljd


1. Om jag hade 10 miljoner kronor skulle jag resa jorden runt.

2. Om jag inte hade barn skulle jag flytta utomlands.

3. Om jag inte hade läst franska skulle jag inte ha fått jobbet.

4. Om jag inte hade sett felet skulle vi ha förlorat kunden.

5. Om vi hade mer tur kunde vi vinna oftare.2. Ordföljd (Läs gärna dessa meningar med läraren, på lektionen. eller ”kopiera” ordföljden)


1. Om jag fick köpa vad jag ville just nu skulle jag köpa en bil.

2. Om jag kunde gå i pension nu, med full lön, skulle jag resa jorden runt.

3. Om jag kunde skola om mig skulle jag studera arkitektur.3. Ordföljd (Läs texten med läraren.)
MÅL 61. Substantiv


1. produkter

2. en produkt

3. produkten

4. produkterna

5. bordet

6. borden

7. bord

8. ett bord

9. ett varumärke

10. varumärket

11. varumärken

12. varumärket

13. soffan

14. sofforna

15. soffor

16. en soffa

17. bilar

18. bilarna

19. en bil

20. bilen2. Perfekt particip


1. tillverkad

2. tillverkade

3. tillverkad

4. tillverkade

5. tillverkade

6. tillverkat

7. tillverkad

8. tillverkade3. Ordföljd


1. ... kunde vi inte växa så här bra.

2. ... kunde vi inte ha haft så bra kvalitet på dem.

3. ... skulle det inte ha gått så bra som det gör nu.
MÅL 71. Substantiv: en-ord


1. texten

2. konsulten

3. budgeten

4. uppgiften

5. frågan

6. kontrollen

7. dagen

8. pärmen


2. Substantiv: ett-ord


1. ämnet

2. kontraktet

3. alternativat

4. förslaget

5. ärendet

6. rummet

7. fönstret

8. huset3. Perfekt particip


1. sålda

2. såld

3. sålt

4. skriven

5. skrivna

6. skrivet4. Perfekt particip


1. kontaktad

2. presenterat

3. kontrollerad

4. parkerade

5. tvättade

MÅL 8


1. S-passiv


1. Aktierna såldes för 400 miljarder kronor.

2. Företaget ska köpas för 20 miljoner kronor.

3. Texten kan skrivas i morgon.

4. Tulpanerna säljs till hela Europa.

5. Kläderna syddes i Indien.

6. Appen används av nästan alla svenskar.

7. Filmen har setts av över en miljon människor.

8. Kontoret öppnas kl. 8 i morgon bitti.2. Perfekt particip


1. välskrivet

2. sedda

3. inköpta

4. presenterad

5. gjord

6. sydda

7. skriven3. Text (Läs texten tillsammans med läraren.)

MÅL 91. Matcha ord


1. D

2. E

3. H

4. C

5. K

6. F

7. J

8. A

9. G

10. B

11. I2. Text


(Läs texten tillsammans med läraren.)texter

konsulter

budgetar

uppgifter

frågor

kontroller

dagar

pärmar

texterna

konsulterna

budgetarna

uppgifterna

frågorna

kontrollerna

dagarna

pärmarna

ämnen

kontrakt

alternativ

förslag

ärenden

rum

fönster

hus

ämnena

kontrakten

alternativen

förslagen

ärendena

rummen

fönstren

husen

MÅL 111. Fraser (Läs gärna dina meningar med läraren.)


1. T.ex. Jag undrar om du skulle kunna ...

2. T.ex. Jag behöver nog lite mer tid för det.

3. T.ex. Jag är inte säker på att det fungerar.

4. T.ex. Jag kan nog inte komma på eventet.

5. T.ex. Kan du snälla skriva ett mejl till Håkan?

6. T.ex. Vad sa du?

7. T.ex. Vad sägs om att du jobbar lite mer på det?

8. T.ex. Har du möjligtvis hunnit skicka fakturorna?2. Kommunikation


(Läs dina meningar med läraren.)
MÅL 121. Relativa pronomen


1. vars

2. som

3. där

4. där

5. dit

6. där

7. vars

8. vars

9. vilket

10. dit

11. där

12. vilket

13. vars

14. vars

15. vars

16. som

17. där

18. vilket

19. som

20. där2. Relativa pronomen


(Läs gärna dina meningar med läraren.)


1. ... kan sola.

2. ... går för att träna med en PT.

3. ... alltid har gillat.

4. ... kan allt.

5. ... humör växlar mycket.

6. ... vi använder varje dag.

7. ... gick i konkurs förra veckan.

8. ... man bara kan beställa vegansk mat.

9. ... ägare är mycket framgångsrik.

10. ... kultur är mycket populär.

11. ... många drömmer om.

12. ... man kan uppfylla sina drömmar.

13. ... många reser för bila. (att bila = resa runt med bil)

(14. SAKNAS TYVÄRR: misstag i boken)

15. ... är helt fantastiskt.

16. ... gör att många stannar inne.

17. ... gör att många unga lätt får jobb utomlands.

18. ... gör att vi behöver bra kommunikation mellan städerna.

MÅL 131. Substantiv och adjektiv


1. fina

2. fina

3. fint

4. fina

5. fina

6. fina

7. snabb

8. snabba

9. snabba

10. snabba

11. snabbt

12. små

13. lilla

14. små

15. lilla

16. små

17. små

18. lilla

19. lilla

20. litet

21. svårt

22. svåra

23. svår

24. svåra

25. svåra

26. svåra

27. grön

28. gröna

29. gröna

30. gröna

31. gröna2. Text (Läs texten tillsammans med läraren.)
MÅL 141. Tempus


1. hade

2. skulle

3. ska

4. har

5. hade

6. hade

7. har

8. hade

9. ska, har

10. skulle, hade2. Tempus (Läs gärna dina meningar med läraren.)


1. ... blev jag chef.

2. ... hade jobbat mycket.

3. ... man hade städat rent.

4. ... de hade gjort ett bra jobb.

5. ... jag skulle flytta till Spanien.

6. ... jag hade lovat.

7. ... vi skulle hålla en viktig presentation.

8. ... vi skulle ha ett möte.

9. ... vi skulle få barn.3. Substantiv och adjektiv


1. ny

2. nya

3. nya

4. nytt

5. nya

6. nya

7. rolig

8. roliga

9. roliga

10. roliga

11. roligt

12. liten

13. lilla

14. små

15. lilla

MÅL 16


1. Komparativ


1. lättare

2. svårare

3. krånligare

4. smidigare

5. duktigare

6. snabbare

7. effektivare, mer effktivt

8. lönsammare, mer lönsam

9. tidigare

10. högre

11. större

12. mindre

13. bättre

14. sämre

15. värre

16. lägre

17. mer

18. fler2. Tempus


1. Vi köpte ett nytt system eftersom vi skulle jobba med större projekt.

2. Vi städade vårt kontor eftersom vi hade haft en företagsfest.

3. Vi bytte namn eftersom vi skulle gå ihop med ett annat företag.

4. När vi hade köpt företaget skulle vi byta namnet.

5. När vi hade skrivit tre sidor skulle vi skicka det till konsulterna.

6. När jag hade lärt mig franska skulle jag börja jobba med mina franska kollegor.

7. Trots att jag inte kunde franska hade jag gjort några uppgifter med fransmännen.
MÅL 17


1. Fraser


1. på

2. oavsett

3. till

4. eller

5. Ju

6. för

7. för

8. av

9. Till

10. med

11. och

12. från

13. Till

14. av

15. med

16. till

17. av

18. till2. Komparativ


1. större

2. fler

3. mer

4. lönsammare

5. smidigare

6. sämre, värre

7. längre3. Text (Läs texten tillsammans med läraren.)

MÅL 181. S-passiv


1. skapas

2. spridas

3. erbjudas

4. visas

5. klargöras

6. hittas

7. säljas

8. köpas2. Perfekt particip


1. övertalad

2. gjord

3. avklarad

4. övertygad

5. skapad

6. hittad

7. irriterad

8. skriven3. Perfekt particip


1. blir

2. är

3. är

4. är

5. bli

6. blirMÅL 19(Läs upp texten du skrivit för läraren.)

skapas

sprids

erbjuds

visas

klargörs

hittas

säljs

köps


skapades

spreds

erbjöds

visades

klargjordes

hittades

såldes

köptes

har skapats

har spridits

har erbjudits

har visats

har klargjorts

har hittats

har sålts

har köpts

övertalat

gjort

avklarat

övertygat

skapat

hittat

irriterat

skrivet

övertalade

gjorda

avklarade

övertygade

skapade

hittade

irriterade

skrivna

Copyright © All Rights Reserved