Svar till övningarna

SVENSKA

Här nedan finns svaren till övningarna i din bok. Du kan även ladda ner och skriva ut dessa som PDF (klicka här).

MÅL 1

 

1. Adjektiv

 

1. fint, roligt, trevligt, smart

2. fina, roliga, trevliga, smarta, bruna

3. fint, roligt, smart, brunt

4. fin, rolig, trevlig, smart, brun

5. fina, roliga, trevliga, smarta, bruna

 

Läs exemplen i övning 2 och 3 med läraren.

I övnings 2 ska ordet sluta på "-t".

I övning 3 är det korrekt om du skrivit

en gång/flera gånger...

 

- i veckan, månaden, (,sekunden, minuten)

 

- om dagen, dygnet, året

 

 

 

MÅL 2

 

1. Tempus

 

1. beundrade

2. går

3. förhandlar

4. umgås

5. eftersträvade

6. gick

7. beundrar

8. anställa

9. umgicks (eller: förhandlade)

 

2. Substantiv

 

1. förmågor

2. beskedet

3. efterträdare

4. avdelningen

5. förmågan

6. ett besked

 

 

 

 

 

MÅL 3

 

1. Tycker, tänker, tror

 

1. Vad tänker du på? (Eller: Var tänker du vara i morgon?)

2. Vad tycker du om möten? (Eller: Hur tänker du kring möten?)

3. Vad tycker du om? (Eller: Vad tänker du ofta på?)

4. Tror du på Gud?

5. Vad tycker du om att göra?

6. Vad tänker du göra (idag)?

7. Vem tror du vinner?

8. Tycker du att vi behöver en större budget?

 

2. Tycker, tänker, tror (Läs dessa meningar med läraren)

 

 

 

Mål 4

 

1. Adjektiv

 

1. riktigt, oerhört

2. riktigt, oerhört

3. klyftiga

4. unik

5. unikt

6. klyftigt, unikt

 

2. Temus

 

1. slöt (Eller: nådde)

2. försäkra

3. bidrar (Eller: bidrog)

4. kommer (Eller: föredrar)

5. kom

6. sysslade

7. nått

 

3. Substantiv

 

1. ett avsnitt

2. vinsten

3. avtal

4. berättelser

 

 

 

Mål 6

 

1. Tempus

 

1. engagera (Eller: förbättra)

2. bedrivit

3. bedrev (Eller: förbättrade)

4. förbättrat (Eller: bidragit)

5. bidrar

6. engagerat 7. ansvarar

 

2. Tempus (Läs dessa meningar med läraren)

 

 

 

Mål 7

 

fördelar

utformar

bygger

följer

uppnår

kartlägger

går

tar

 

fördelat

utformat

byggt

följt

uppnått

kartlagt

gått

tagit

 

 

fördelade

utformade

byggde

följde

uppnådde

kartlade

gick

tog

 

 

fördela

utforma

bygga

följa

uppnå

kartlägga

ta

 

 

 

Mål 8

 

 

1. Ordföljd (Läs dessa meningar med läraren)

 

2. Sortera meningarna:

 

1. Eftersom vi inte vet det måste vi ta reda på det.

 

2. Vi måste ta reda på det eftersom vi inte vet det.

 

 

 

Mål 9

 

 

1. Ordkunskap (Läs gärna de meningar du skrivit, tillsammans med läraren på lektionen.)

 

1. när man pratar negativt om något, t.ex. att bussen är sen

2. när man säger att man är ledsen över något, t.ex om man gjort något fel

3. när man säger förlåt om man gjort något fel/dåligt

4. när man ger ett förslag på något man kan t.ex. köpa

5. när man pratar om hur man behandlar personer, t.ex hur man hälsar på någon

 

 

2. Matcha ord

 

1. E

2. B

3. D

4. F

5. A

6. C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 11

 

1. Prepositioner

 

1. in

2. upp

3. på

4. fram

5. på

6. fram

7. ut

8. på

9. ut

10. fram

11. ut

 

 

2. Tempus

 

1. byggde

2. genomfört

3. föredrar

4. beundrat

5. anser

 

 

 

 

Mål 12

 

1. Ordföljd

 

1. Först måste vi ta fram rätt uppgifter.

2. Vi måste först ta fram rätt uppgifter.

3. Vi måste ta fram rätt uppgifter först.

4. Eftersom vi först måste ta fram rätt uppgifter

bör vi vänta.

5. Vi bör vänta eftersom vi först måste ta fram

rätt uppgifter.

 

 

2. Ordkunskap

 

1. B

2. E

3. C

4. A

5. D

 

 

 

 

Mål 13

 

1. Adjektiv bestämd form/obestämd form

 

1. dyr, ny, allvarlig, svår

2. dyrt, nytt, modernt

3. dyra

4. moderna

5. svår, ny

6. nytt, dyrt, svårt, modernt

 

 

2. Substantiv och adjektiv

 

1. vår fina bil

2. det gamla föremålet

3. de gula blommorna

4. hans lilla rum

5. de små sakerna

6. Sveriges moderna export

 

 

 

 

Mål 14

 

1. Ordkunskap

 

1. antingen...eller

2. både...och

3. varken...eller

 

 

2. Ordkunskap

 

1. J

2. F

3. G

4. I

5. D

6. A

7. L

8. K

9. C

10. E

11. H

12. B

 

 

 

 

Mål 16

 

 

1. Reflexiva pronomen

 

1. oss

2. sig

3. er

4. mig

5. dig

6. er

7. sig

 

 

2. Reflexiva verb och pronomen

 

1. lärde er

2. skynda oss

3. koncentrerar mig

4. kände sig

5. ställa oss

6. lära sig

7. känna sig

8. Akta dig

 

 

 

Mål 17

 

1. Possessiva pronomen/reflexiva possessiva pronomen

 

1. lärde er

2. skynda oss

3. koncentrerar mig 4. kände sig

5. ställa oss

6. lära sig

7. känna sig

8. Akta dig

 

 

2. Possessiva pronomen/reflexiva possessiva pronomen

 

1. De tar sitt dokument.

2. De tar sin bil.

3. De tar deras bil.

4. De tar hennes grejer.

5. De tar sina nycklar.

 

 

 

Mål 18

 

 

FUTURUM

 

1. Välj passande form:

 

1. är

2. kommer at bli

3. blir

4. ska vara

5. är

 

 

2. Skriv "ska" eller "kommer att":

 

1. kommer att

2. kommer att

3. ska

4. ska

5. kommer att vara

 

 

3. Skriv egna exempel (Läs dessa med läraren)

 

 

 

Mål 19 - läs texten du skrivit med läraren

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved