Svar till övningarna

SVENSKA

Här nedan finns  svaren till övningarna i din bok. Du kan även ladda ner och skriva ut dessa som PDF (klicka här).

MÅL 1


1. Adjektiv


1. fint, roligt, trevligt, smart

2. fina, roliga, trevliga, smarta, bruna

3. fint, roligt, smart, brunt

4. fin, rolig, trevlig, smart, brun

5. fina, roliga, trevliga, smarta, bruna


Läs exemplen i övning 2 och 3 med läraren.

I övnings 2 ska ordet sluta på "-t".

I övning 3 är det korrekt om du skrivit

en gång/flera gånger...


- i veckan, månaden, (,sekunden, minuten)


- om dagen, dygnet, året
MÅL 2


1. Tempus


1. beundrade

2. går

3. förhandlar

4. umgås

5. eftersträvade

6. gick

7. beundrar

8. anställa

9. umgicks (eller: förhandlade)


2. Substantiv


1. förmågor

2. beskedet

3. efterträdare

4. avdelningen

5. förmågan

6. ett besked


MÅL 3


1. Tycker, tänker, tror


1. Vad tänker du på? (Eller: Var tänker du vara i morgon?)

2. Vad tycker du om möten? (Eller: Hur tänker du kring möten?)

3. Vad tycker du om? (Eller: Vad tänker du ofta på?)

4. Tror du på Gud?

5. Vad tycker du om att göra?

6. Vad tänker du göra (idag)?

7. Vem tror du vinner?

8. Tycker du att vi behöver en större budget?


2. Tycker, tänker, tror (Läs dessa meningar med läraren)
Mål 4


1. Adjektiv


1. riktigt, oerhört

2. riktigt, oerhört

3. klyftiga

4. unik

5. unikt

6. klyftigt, unikt


2. Temus


1. slöt (Eller: nådde)

2. försäkra

3. bidrar (Eller: bidrog)

4. kommer (Eller: föredrar)

5. kom

6. sysslade

7. nått


3. Substantiv


1. ett avsnitt

2. vinsten

3. avtal

4. berättelser
Mål 6


1. Tempus


1. engagera (Eller: förbättra)

2. bedrivit

3. bedrev (Eller: förbättrade)

4. förbättrat (Eller: bidragit)

5. bidrar

6. engagerat 7. ansvarar


2. Tempus (Läs dessa meningar med läraren)
Mål 7


fördelar

utformar

bygger

följer

uppnår

kartlägger

går

tar


fördelat

utformat

byggt

följt

uppnått

kartlagt

gått

tagitfördelade

utformade

byggde

följde

uppnådde

kartlade

gick

togfördela

utforma

bygga

följa

uppnå

kartlägga

ta
Mål 81. Ordföljd (Läs dessa meningar med läraren)


2. Sortera meningarna:


1. Eftersom vi inte vet det måste vi ta reda på det.


2. Vi måste ta reda på det eftersom vi inte vet det.
Mål 91. Ordkunskap (Läs gärna de meningar du skrivit, tillsammans med läraren på lektionen.)


1. när man pratar negativt om något, t.ex. att bussen är sen

2. när man säger att man är ledsen över något, t.ex om man   gjort något fel

3. när man säger förlåt om man gjort något fel/dåligt

4. när man ger ett förslag på något man kan t.ex. köpa

5. när man pratar om hur man behandlar personer, t.ex hur man hälsar på någon2. Matcha ord


1. E

2. B

3. D

4. F

5. A

6. C


Mål 11


1. Prepositioner


1. in

2. upp

3. på

4. fram

5. på

6. fram

7. ut

8. på

9. ut

10. fram

11. ut2. Tempus


1. byggde

2. genomfört

3. föredrar

4. beundrat

5. anser

Mål 12


1. Ordföljd


1. Först måste vi ta fram rätt uppgifter.

2. Vi måste först ta fram rätt uppgifter.

3. Vi måste ta fram rätt uppgifter först.

4. Eftersom vi först måste ta fram rätt uppgifter

    bör vi vänta.

5. Vi bör vänta eftersom vi först måste ta fram

    rätt uppgifter.2. Ordkunskap


1. B

2. E

3. C

4. A

5. D

Mål 13


1. Adjektiv bestämd form/obestämd form


1. dyr, ny, allvarlig, svår

2. dyrt, nytt, modernt

3. dyra

4. moderna

5. svår, ny

6. nytt, dyrt, svårt, modernt2. Substantiv och adjektiv


1. vår fina bil

2. det gamla föremålet

3. de gula blommorna

4. hans lilla rum

5. de små sakerna

6. Sveriges moderna export

Mål 14


1. Ordkunskap


1. antingen...eller

2. både...och

3. varken...eller2. Ordkunskap


1. J

2. F

3. G

4. I

5. D

6. A

7. L

8. K

9. C

10. E

11. H

12. B

Mål 161. Reflexiva pronomen


1. oss

2. sig

3. er

4. mig

5. dig

6. er

7. sig2. Reflexiva verb och pronomen


1. lärde er

2. skynda oss

3. koncentrerar mig

4. kände sig

5. ställa oss

6. lära sig

7. känna sig

8. Akta dig
Mål 17


1. Possessiva pronomen/reflexiva possessiva pronomen


1. lärde er

2. skynda oss

3. koncentrerar mig 4. kände sig

5. ställa oss

6. lära sig

7. känna sig

8. Akta dig2. Possessiva pronomen/reflexiva possessiva pronomen


1. De tar sitt dokument.

2. De tar sin bil.

3. De tar deras bil.

4. De tar hennes grejer.

5. De tar sina nycklar.
Mål 18FUTURUM


1. Välj passande form:


1. är

2. kommer at bli

3. blir

4. ska vara

5. är2. Skriv "ska" eller "kommer att":


1. kommer att

2. kommer att

3. ska

4. ska

5. kommer att vara3. Skriv egna exempel (Läs dessa med läraren)
Mål 19 - läs texten du skrivit med läraren


Copyright © All Rights Reserved