Mål 9

SVENSKA

MÅL 9

 

 

1 - Fraser

 

1. kan

2. stämmer

3. skulle

4. för

5. Är

6. förstår

7. heter

8. hjälpa

 

 

2 - Adverb

 

1. enkelt

2. mörkt

3. kraftigt

4. hårt

5. svårt

6. riktigt

7. farligt

Copyright © All Rights Reserved