Mål 9

SVENSKA

MÅL 91 - Fraser


1. kan

2. stämmer

3. skulle

4. för

5. Är

6. förstår

7. heter

8. hjälpa2 - Adverb


1. enkelt

2. mörkt

3. kraftigt

4. hårt

5. svårt

6. riktigt

7. farligt

Copyright © All Rights Reserved