Mål 7

SVENSKA

MÅL 7

 

 

1 - Tempus

 

 

Nu... jag...

 

ringer

använder

bor

är

kommer

skriver

sitter

springer

 

 

Den här veckan har jag...

 

ringt

använt

bott

varit

kommit

skrivit

suttit

sprungit

 

 

Förra året... jag...

 

ringde

använde

bodde

var

kom

skrev

satt

sprang

 

 

I morgon ska jag...

 

ringa

använda

bo

vara

komma

skriva

sitta

springa

 

 

 

2 - Tempus

 

1. satt

2. ska sitta

3. har suttit

4. ska sitta

5. sitter

6. satt

7. har suttit

8. satt

Copyright © All Rights Reserved