Mål 6

SVENSKA

MÅL 6

 

 

1 - Fraser

 

1. ska

2. det

3. Apropå

4. händer

5. låter

6. har

7. senaste

 

 

2 - Reduktioner

 

1. ”Va’ha’ru’jort”

2. ”d’e”

3. ”Hu’re’re”

Copyright © All Rights Reserved