Mål 6

SVENSKA

MÅL 61 - Fraser


1. ska

2. det

3. Apropå

4. händer

5. låter

6. har

7. senaste2 - Reduktioner


1. ”Va’ha’ru’jort”

2. ”d’e”

3. ”Hu’re’re”

Copyright © All Rights Reserved