Mål 4

SVENSKA

MÅL 4

 

 

1 - Ska eller kommer att

 

1. ska

2. kommer att

3. kommer att

4. kommer att

5. kommer att

6. ska

7. kommer att

8. ska

9. kommer att

10. ska

11. ska (kommer att)

12. kommer att

13. kommer att

 

 

2 - Presens

 

1. har

2. reser

3. tar

4. är

5. börjar

6. sover

Copyright © All Rights Reserved