Mål 19

SVENSKA

MÅL 191 - Fraser


1. håller

2. visar

3. Nackdelen

4. tycka

5. heller

6. Å

7. Enligt2 - Ordföljd bisatser


1. Om man gör så kan det få seriösa konsekvenser.

2. ... man inte bör göra.

3. ... det skulle misslyckas vore det värt att testa det.

4. ... som skulle hända.


Copyright © All Rights Reserved