Mål 16

SVENSKA

 

MÅL 16

 

 

1 - Ordföljd

 

1. Det finns många bra cykelvägar i Stockholm.

2. I Stockholm finns det många bra cykelvägar.

 

1. Man har ofta picknick i parken på sommaren.

2. På sommaren har man ofta picknick i parken.

3. Picknick har man ofta på sommaren i parken.

4. I parken har man ofta picknick på sommaren.

(Ofta har man picknick i parken på sommaren.)

 

 

2 - Ordföljd bisatser

 

1. kan man inte göra något

2. Man kan inte göra något

 

Copyright © All Rights Reserved