Mål 16

SVENSKA


MÅL 161 - Ordföljd


1. Det finns många bra cykelvägar i Stockholm.

2. I Stockholm finns det många bra cykelvägar.


1. Man har ofta picknick i parken på sommaren.

2. På sommaren har man ofta picknick i parken.

3. Picknick har man ofta på sommaren i parken.

4. I parken har man ofta picknick på sommaren.

(Ofta har man picknick i parken på sommaren.)2 - Ordföljd bisatser


1. kan man inte göra något

2. Man kan inte göra något


Copyright © All Rights Reserved