Mål 14

SVENSKA

MÅL 141 - Reflexiva verb


1. anmäla sig

2. bestämma sig

3. ångra sig

4. förbereda sig2 - Typer av företag


1. förlag

2. restauranger (mataffärer)

3. förskolor

4. kaféer

5. språkskolor

6. arkitektbyråer

7. reklambyråer3 - Adjektiv i komparativ


1. svårare - svårast

2. billigare - billigast

3. sämre - sämst

4. tråkigare - tråkigast

5. roligare - roligast

6. fler - flest

7. mindre - minst

Copyright © All Rights Reserved