Mål 13

SVENSKA

MÅL 131 - Fraser


1. hinna

2. om

3. välja

4. en idé

5. har

6. deadlinen2 -  Infinitiv til presens perfekt


1. tagit beslut

2. gjort

3. pratat

4. gått

5. kommit

6. delat3 - Adjektiv


1. snabbare

2. längre

3. bättre

4. närmare

5. mer

6. större

Copyright © All Rights Reserved