Mål 13

SVENSKA

MÅL 13

 

 

1 - Fraser

 

1. hinna

2. om

3. välja

4. en idé

5. har

6. deadlinen

 

 

2 - Infinitiv til presens perfekt

 

1. tagit beslut

2. gjort

3. pratat

4. gått

5. kommit

6. delat

 

 

3 - Adjektiv

 

1. snabbare

2. längre

3. bättre

4. närmare

5. mer

6. större

Copyright © All Rights Reserved