Mål 12

SVENSKA

MÅL 121 - Fraser


1. ställa

2. först

3. några

4. skjuta

5. ta

6. behöver

7. på

8. agenda2 - Fraser


1. åsikt

2. kan

3. om

4. håller

5. menar

6. tycker (anser)

7. anser (tycker


Copyright © All Rights Reserved