SVENSKA 4

SVENSKA

Här hittar du ljudfiler till varje mål i boken (två per mål: blå rutan samt en dialog/frågor)

 

= Here you find the listening files to each "mål" in the book (two per "mål": the blue box and a dialog/questions)

 

 

ORDLISTOR (= WORD LISTS)

 

MÅLKOLL 5

MÅLKOLL 10

MÅLKOLL 15

MÅLKOLL 20

Copyright © All Rights Reserved