Mål 8

SVENSKA

MÅL 81 - Imperativ


1. använd

2. ring

3. bo

4. kom

5. skriv

6. köp

7. var

8. hämta2 - Presens


1. skriver

2. bor

3. kommer (är)

4. hämtar du

5. köper

6. använder

7. är

8. ringer3 - Preteritum


1. använde

2. skrev

3. hämtade

4. bodde

5. var

6. kom du

7. ringde

8. köpte du


4 - Perfekt


1. använt

2. kommit

3. hämtat

4. varit

5. bott

6. skrivit

7. ringt

8. köpt

Copyright © All Rights Reserved