Mål 7

SVENSKA

MÅL 7

 

 

1 - Presens till infinitiv

 

1. titta

2. ta

3. hämta

4. dyka

5. sitta

6. surfa

7. hitta

 

 

2 - Frågor med ”Ska”

 

1. titta

2. resa (åka)

3. åka

4. ta

5. jobba

6. vara

7. ha

 

 

3 - Rumsadverb

 

1. hit

2. inne

3. bort

4. borta

5. här

6. dit

7. hemma

8. hem

9. in

10. där

Copyright © All Rights Reserved