Mål 6

SVENSKA


MÅL 61 - Typer av problem/olyckor


1. en stöld

2. telefonen är sönder/den har gått sönder

3. ett samtal

4. en krasch

5. en krock2 - Från presens till preteritum


1. halkade

2. stal

3. tappade

4. gick

5. kraschade

6. skadade

7. ringde3  - Possessiva pronomen => possessiva reflexiva pronomen


1. sitt

2. sina

3. sina

4. sin

5. sitt

Copyright © All Rights Reserved