Svar mål 4

SVENSKA

MÅL 41 - Lyssna på orden online


1. här

2. hyr

3. hår

4. har

5. hör

6. hur

7. horn

8. hel

9. hit

10. halv
4 - Diktamen


Eva skrev en sång och sjöng den för hela skolan. Alla elever bör sjunga lika bra som Eva,

sade hennes fröken. ”Alla måste gå hem och öva i en månad och kunna läsa alla noter i boken

utantill hit”, sade hon. Många barn bröt mot denna ”regel”. De ville vara ute och leka, och inte lyda. Flera elever måste nu byta skola.


Copyright © All Rights Reserved