Mål 2

SVENSKA


MÅL 21  - Preteritum eller presens perfekt


1. träffade

2. har flyttat

3. såg

4. kom

5. har varit

6. har pratat

7. började2 - Personliga pronomen objekt


1. honom

2. dem

3. er

4. oss3 - Preteritum


1. lärde känna

2. var

3. flyttade

4. pratade med

5. började

6. bodde4 - Presens perfekt


1. varit

2. flyttat

3. pratat med

4. börjat

5. bott

6. kännt


Copyright © All Rights Reserved