Mål 2

SVENSKA

 

MÅL 2

 

 

1 - Preteritum eller presens perfekt

 

1. träffade

2. har flyttat

3. såg

4. kom

5. har varit

6. har pratat

7. började

 

 

2 - Personliga pronomen objekt

 

1. honom

2. dem

3. er

4. oss

 

 

3 - Preteritum

 

1. lärde känna

2. var

3. flyttade

4. pratade med

5. började

6. bodde

 

 

4 - Presens perfekt

 

1. varit

2. flyttat

3. pratat med

4. börjat

5. bott

6. kännt

 

Copyright © All Rights Reserved