Mål 19

SVENSKA

MÅL 19

 

 

1 - Fraser

 

1. sätta igång

2. passar

3. det

4. hemskt

5. följa

6. låter

7. skulle

8. gärna

 

 

2 - Kommentarer

 

1. vilka

2. vilken

3. vilken

4. vilken

5. vilket

Copyright © All Rights Reserved