Mål 19

SVENSKA

MÅL 191 - Fraser


1. sätta igång

2. passar

3. det

4. hemskt

5. följa

6. låter

7. skulle

8. gärna2 - Kommentarer


1. vilka

2. vilken

3. vilken

4. vilken

5. vilket

Copyright © All Rights Reserved