Mål 17

SVENSKA

MÅL 171 - Hjälpverb + infinitiv


1. handla

2. vattna

3. köpa

4. ta hand om

5. skriva

6. ordna2 - Perfekt


1. tagit

2. tvättat

3. förhandlat

4. skrivit

5. köpt

6. ordnat

7. valt3 - Relativa/indefinita pronomen


1. vilka

2. som

3. inga

4. vilken

5. ingen

6. vilket

7. inget

Copyright © All Rights Reserved