Mål 16

SVENSKA

MÅL 161 - Skyltar/anvisningar


1. upp

2. något

3. meddela

4. förbjuden

5. ställ

6. luta2 - Imperativ!


1. släng!

2. betala!

3. akta!

4. drick!

5. sväng!

6. ta!3 - Relativa pronomen


1. där

2. som

3. där

4. där

5. som

6. där

7. som

8. som


Copyright © All Rights Reserved