Mål 16

SVENSKA

MÅL 16

 

 

1 - Skyltar/anvisningar

 

1. upp

2. något

3. meddela

4. förbjuden

5. ställ

6. luta

 

 

2 - Imperativ!

 

1. släng!

2. betala!

3. akta!

4. drick!

5. sväng!

6. ta!

 

 

3 - Relativa pronomen

 

1. där

2. som

3. där

4. där

5. som

6. där

7. som

8. som

 

Copyright © All Rights Reserved