Mål 8

SVENSKA

MÅL 81 - Fraser


1. Vad

2. Har

3. Vilka

4. för

5. Kan

6. Var

7. ligger2 - Substantiv bestämd form => obestämd form


1. en väska

2. ett paraply

3. en kamera

4. ett kort

5. en klocka

6. många tröjor

7. många glasögon3 - Indefinitiva pronomen


1. ingen

2. inget

3. inga4 - Siffror


1. femtionio och nittio

2. ettusentrehundratrettiosju

3. femtusenfyrtio


Copyright © All Rights Reserved