Mål 8

SVENSKA

MÅL 8

 

 

1 - Fraser

 

1. Vad

2. Har

3. Vilka

4. för

5. Kan

6. Var

7. ligger

 

 

2 - Substantiv bestämd form => obestämd form

 

1. en väska

2. ett paraply

3. en kamera

4. ett kort

5. en klocka

6. många tröjor

7. många glasögon

 

 

3 - Indefinitiva pronomen

 

1. ingen

2. inget

3. inga

 

 

4 - Siffror

 

1. femtionio och nittio

2. ettusentrehundratrettiosju

3. femtusenfyrtio

 

Copyright © All Rights Reserved