Mål 28

SVENSKA

MÅL 281 - Viktiga datum/händelser


1. Den tjugofjärde december

2.  (depends on the year)

3. Den trettionde april

4.  (depends on the year)

5. Den trettioförsta december


 

2 - Ordningstal


andra

tredje

femte

tionde

tolvfte

fjortonde

sextonde

sjuttonde

artonde

tjugonde

tjugoförsta

tjugoandra

tjugofemte

tjugosjätte

tjugosjunde

tjugonionde

trettionförsta
Copyright © All Rights Reserved