Mål 28

SVENSKA

MÅL 28

 

 

1 - Viktiga datum/händelser

 

1. Den tjugofjärde december

2. (depends on the year)

3. Den trettionde april

4. (depends on the year)

5. Den trettioförsta december

 

2 - Ordningstal

 

andra

tredje

femte

tionde

tolvfte

fjortonde

sextonde

sjuttonde

artonde

tjugonde

tjugoförsta

tjugoandra

tjugofemte

tjugosjätte

tjugosjunde

tjugonionde

trettionförsta

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved