Mål 28

SVENSKA

MÅL 28 (book edition 2)

 

1 - Viktiga datum/händelser

 

1. Den tjugofjärde december

2. (depends on the year)

3. Den trettionde april

4. (depends on the year)

5. Den trettioförsta december

 

2 - Ordningstal

 

 

andra

tredje

femte

tionde

tolvfte

trettonde

fjortonde

sextonde

sjuttonde

artonde

tjugonde

tjugoförsta

tjugoandra

tjugofemte

tjugosjätte

tjugosjunde

tjugonionde

trettionförsta

 

 

 

MÅL 28 (book edition 1)

 

1 - Viktiga datum/händelser

 

1. Den tjugofjärde december

2. .........

3. Den trettionde april

4. ........

5. Den trettioförsta december

 

2 - Ordningstal

 

 

andra

tredje

fjärde

femte

sjätte

sjunde

åttonde

nionde

tionde

elfte

tolvfte

trettonde

fjortonde

femtonde

sextonde

sjuttonde

artonde

nittionde

tjugonde

tjugoförsta

tjugoandra

tjugofjärde

tjugofemte

tjugosjätte

tjugosjunde

tjugoåttonde

tjugonionde

trettionde

trettionförsta

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved