Mål 27

SVENSKA

MÅL 27

 

 

1 - Frågor och fraser

 

1. hjälpa

2. på bästa sätt

3. ligger

4. sent

5. Hinner

6. letar

7. någon

 

Copyright © All Rights Reserved