Mål 24

SVENSKA

MÅL 24

 

 

1 - Futurum

 

1. ska ha

2. ska resa

3. ska åka

4. ska boka

5. ska fråga

6. ska ställa in

7. ska ringa

8. ska vara ledig

9. ska arbeta

10. ska äta

11. ska diskutera

 

 

2 - Frågor

 

1. När

2. Vem

3. Hur

4. Varför

5. Var

Copyright © All Rights Reserved