Mål 24

SVENSKA

MÅL 241 - Futurum


1. ska ha

2. ska resa

3. ska åka

4. ska boka

5. ska fråga

6. ska ställa in

7. ska ringa

8. ska vara ledig

9. ska arbeta

10. ska äta

11. ska diskutera2 - Frågor


1. När

2. Vem

3. Hur

4. Varför

5. Var

Copyright © All Rights Reserved