Mål 23

SVENSKA

MÅL 23 (book edition 2)

 

1 - Hjälpverb

 

1. behöver inte

2. kan

3. måste (ska)

4. ska

5. vill

6. får (kan)

7. hinner (kan)

8. ska (borde/måste)

 

 

2 - Yrken

 

1. E

2. B

3. G

4. D

5. H

6. C

7. I

8. H

9. A

 

 

 

 

 

 

MÅL 23 (book edition 1)

 

1 - Hjälpverb

 

1. behöver inte

2. måste/borde

3. får (kan)

4. ska

5. vill

6. får (kan)

7. hinner (kan)

8. ska (borde/måste)

 

 

2 - Yrken

 

1. E

2. B

3. G

4. D

5. H

6. C

7. I

8. H

9. A

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved