Mål 22

SVENSKA

MÅL 221 - Possessiva pronomen


1. Vårt

2. Deras

3. Era

4. Vår

5. våra2 - Adjektiv i komparativ


1. billigare

2. färre

3. lägre

4. sämre

5. mindre

6. mindre


Copyright © All Rights Reserved