Mål 19

SVENSKA

MÅL 19

 

 

1 - Substantiv plural bestämd form till obestämd form

 

1. många hus

2. många lägenheter

3. många vägar

4. många lampor

5. många träd

6. många rum

7. många dörrar

8. många affärer

 

 

2 - Prepositioner (ej hjälpverb - det är fel skrivet = written wrong - mistake in the book!)

 

1. mellan

2. på

3. i

4. vid

5. bakom

6. bredvid

7. över

8. mittemot

 

 

3 - Adjektiv i plural

 

1. tråkiga

2. få

3. gamla

4. små

5. låga

6. dåliga

7. billiga

8. korta

9. omoderna

10. mörka

 

Copyright © All Rights Reserved