Mål 19

SVENSKA

MÅL 191 - Substantiv plural bestämd form till obestämd form


1. många hus

2. många lägenheter

3. många vägar

4. många lampor

5. många träd

6. många rum

7. många dörrar

8. många affärer2 - Prepositioner (ej hjälpverb - det är fel skrivet = written wrong -  mistake in the book!)


1. mellan

2. på

3. i

4. vid

5. bakom

6. bredvid

7. över

8. mittemot3 - Adjektiv i plural


1. tråkiga

2. få

3. gamla

4. små

5. låga

6. dåliga

7. billiga

8. korta

9. omoderna

10. mörka


Copyright © All Rights Reserved