Mål 17

SVENSKA

MÅL 17

 

 

1 - Preteritum eller presens perfekt

 

1. började

2. klippt mig

3. har flyttat (flyttade)

4. Ringde

5. har läst (läste)

6. surfade

7. bokat

 

 

2 - Preteritum

 

1. mådde

2. gjorde

3. kom/åkte

4. köpte

5. var

6. gick

7. såg

8. åkte

9. hade

10. bodde

 

3 - Presens perfekt

 

1. varit (bott)

2. sett

3. gjort

4. åkt

5. bott

6. mått

7. köpt

8. kommit

9. haft

10. gått

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved