Mål 17

SVENSKA

MÅL 17 (book edition 2)

 

1 - Preteritum eller presens perfekt

 

1. började

2. klippt mig

3. har flyttat (flyttade)

4. Ringde

5. har läst (läste)

6. surfade

7. bokat

 

2 - Preteritum

 

1. mådde

2. gjorde

3. kom/åkte

4. köpte

5. var

6. gick

7. såg

8. åkte

9. hade

10. bor

 

3 - Presens perfekt

 

1. varit (bott)

2. sett

3. gjort

4. åkt

5. bott

6. mått

7. köpt

8. kommit

9. haft

10. gått

 

 

 

 

 

MÅL 17 (book edition 1)

 

1 - Presens perfekt

 

1. valt

2. köpt

3. hoppat

4. rest

5. sett

6. varit

7. gått

8. bott

 

 

2 - Adverb

 

1. många gånger

2. inte än/aldrig

3. aldrig

4. redan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved