Mål 16

SVENSKA

MÅL 161 - Frågor


1. Var

2. När

3. Vad

4. Kan2 - Fraser


1. hörs

2. säger

3. passar

4. senare

5. testa

6. går3 - Prepositioner


1. hos

2. med (hos)

3. hos

4. på

5. i

6. i

7. på

8. med

Copyright © All Rights Reserved