Mål 16

SVENSKA

MÅL 16

 

 

1 - Frågor

 

1. Var

2. När

3. Vad

4. Kan

 

 

2 - Fraser

 

1. hörs

2. säger

3. passar

4. senare

5. testa

6. går

 

 

3 - Prepositioner

 

1. hos

2. med (hos)

3. hos

4. på

5. i

6. i

7. på

8. med

Copyright © All Rights Reserved