Mål 13

SVENSKA

MÅL 131 -  Fraser


1. heter

2. söker

3. tyvärr

4. Kan

5. Hälsa

6. telefonnummer

7. för2 - Meddelanden


1. mejl

2. röstmeddelande

3. hälsning

4. post-it3 - Possessiva pronomen


1. Min

2. Deras

3. Hans

4. Våra

5. Hennes

6. Mitt

7. Vårt

8. din

9. Mitt4 - Personliga pronomen objekt


1. henne

2. dig

3. honom

4. er

5. dem

6. mig

7. oss

Copyright © All Rights Reserved