Mål 13

SVENSKA

MÅL 13

 

 

1 - Fraser

 

1. heter

2. söker

3. tyvärr

4. Kan

5. Hälsa

6. telefonnummer

7. för

 

 

2 - Meddelanden

 

1. mejl

2. röstmeddelande

3. hälsning

4. post-it

 

 

3 - Possessiva pronomen

 

1. Min

2. Deras

3. Hans

4. Våra

5. Hennes

6. Mitt

7. Vårt

8. din

9. Mitt

 

 

4 - Personliga pronomen objekt

 

1. henne

2. dig

3. honom

4. er

5. dem

6. mig

7. oss

Copyright © All Rights Reserved