Mål 1

SVENSKA

MÅL 1
1  -Fraser


1. förut

2. gör

3. Trevligt2 - Preteritum


1. tyckte

2. bodde

3. arbetade

4. var

5. började

6. kom3 - Presens


1. bor

2. är

3. kommer

4. arbetar

5. studerar

6. flyttarCopyright © All Rights Reserved