Mål 1

SVENSKA

MÅL 1 (book edition 2)

 

 

 

1 -Fraser

 

1. förr

2. gör

3. Trevligt

 

2 - Preteritum

 

1. tyckte

2. bodde

3. arbetade

4. var

5. började

6. kom

 

 

3 - Presens

 

1. bor

2. är

3. kommer

4. arbetar

5. studerar

6. flyttar

 

 

 

 

MÅL 1 (book edition 1)

 

1 -Fraser

 

1. förr

2. gör

3. Trevligt

4. länge

 

2 - Preteritum

 

1. tyckte

2. bodde

3. arbetade

4. var

5. började

6. kom

 

3 - Presens perfekt

 

1. börjat

2. bott

3. studerat

4. jobbat

5. varit

6. flyttat

 

4 - Presens

 

1. bor

2. är

3. kommer

4. arbetar

5. studerar

6. flyttar

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved