Mål 6

SVENSKA

MÅL 6 (see further below answers for the 1st edition of the book!)

 

 

1 - Substantiv från singular till plural

 

1 - kvinnor

2 - sjöar

3 - butiker

4 - arbeten

5 - språk

 

2 - Verb

 

1 - finns

2 - jobbar/arbetar

3 - talar/pratar

4 - har

5 - Kommer/Är

 

3 - Siffror

 

1 - två miljoner

2 - tio

3 - tjugonio

4 - tretton

5 - åtta

6 - sju

 

4 - Ordföljd

 

1 - IKEA har 349 varuhus.

1 - Har IKEA 349 varuhus?

1 - Ca 100.000 personer jobbar på H&M.

2 - På H&M jobbar ca 100.000 personer.

 

 

 

------------------------------------ 1st EDITION:

 

1 - Substantiv från singular till plural

 

människor

kvinnor

män

språk

länder

 

2 - Verb

 

finns

jobbar/finns

talar/pratar

jobbar

Kommer

 

3 - Siffror

 

två miljoner

tio

tjugonio

tretton

åtta

sju

 

4 - Ordföljd

 

IKEA har 349 varuhus.

Har IKEA 349 varuhus?

Ca 100.000 människor jobbar på H&M.

På H&M jobbar ca 100.000 människor

Copyright © All Rights Reserved