Mål 4

SVENSKA

MÅL 4 (see further below answers for the 1st edition of the book!)

 

 

1 - Substantiv från obestämd till bestämd form

 

1 - huvudstaden

2 - berget

3 - havet

4 - parken

5 - gymmet

 

2 - Verb

 

1 - heter/är

2 - ligger/är

3 - är/heter

4 - finns

 

3 - Frågor

 

1 - Ligger/Är

2 - Är

3 - Var

4 - Vad

5 - Finns

 

4 - Prepositioner

 

1 - öster om

2 - mellan

3 - till höger

4 - framför

5 - bredvid

 

 

----------------------------------- 1st EDITION:

 

1 - Substantiv obestämd till bestämd form

 

pennan

väggen

telefonen

häftet

bordet

 

2 - Verb

 

ligger

hänger/sitter

finns

sitter

 

3 - Frågor

 

Vad(/Var)

Var

Sitter

Hänger/sitter

 

4 - Prepositioner

 

vid

på/över

vid/bredvid

i

Copyright © All Rights Reserved