Mål 3

SVENSKA

MÅL 3

 

1 - Substantiv obestämd till bestämd form

 

1 - pennan

2 - väggen

3 - telefonen

4 - häftet

5 - bordet

 

 

2 - Verb

 

1 - ligger

2 - hänger/sitter

3 - finns

4 - sitter

 

 

3 - Frågor

 

1 - Vad(/Var)

2 - Var

3- Sitter

4 - Hänger/sitter

 

 

4 - Prepositioner

 

1 - vid

2 - bredvid

3 - på

4 - över

5- i

 

Copyright © All Rights Reserved