Mål 3

SVENSKA

MÅL 3


1 - Substantiv obestämd till bestämd form


1 - pennan

2 - väggen

3 - telefonen

4 - häftet

5 - bordet2 - Verb


1 - ligger

2 - hänger/sitter

3 - finns

4 - sitter3 - Frågor


1 - Vad(/Var)

2 - Var

3- Sitter

4 - Hänger/sitter4 - Prepositioner


1 - vid

2 - bredvid

3 - på

4 - över

5- i


Copyright © All Rights Reserved