Mål 3

SVENSKA

MÅL 3 (see further below answers for 1st edition of the book !)

 

 

1 - Substantiv från obestämd till bestämd form

 

huvudstaden

berget

havet

parken

gymmet

 

2 - Verb

 

heter/är

ligger/är

är

finns

 

3 - Frågor

 

Ligger/Är

Är

Var

Vad

Finns

 

4 - Prepositioner

 

väster om

mellan

bredvid

framför

till vänster om

 

 

------------------------------- 1st EDITION:

 

 

1 - Substantiv obestämd till bestämd form

 

1 - pennan

2 - väggen

3 - telefonen

4 - häftet

5 - bordet

 

2 - Verb

 

1 - ligger

2 - hänger/sitter

3 - finns

4 - sitter

3 - Frågor

 

1 - Vad(/Var)

2 - Var

3- Sitter

4 - Hänger/sitter

 

4 - Prepositioner

 

1 - vid/bakom/bredvid

2 - på/över

3 - på

4 - över

5 - i

 

Copyright © All Rights Reserved