Mål 29

SVENSKA

MÅL 29

 

 

1 - Fraser

 

1 - går

2 - kommer

3 - se

4 - en (någon)

5 - många

6 - bara

7 - betala

8 - någon

 

 

2 - Substantiv singular obestämd form -> bestämd form

 

1 - utgången

2 - disken

3 - biljetten

4 - passet

5 - flygplanet

 

 

3 - Tider

 

1 - tjugo i sex / noll fem fyrtio

2 - halv åtta / noll sju trettio

3 - kvart i åtta / nolll sju fyrtiofem

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved