Mål 29

SVENSKA

MÅL 29 (see further below answers for the second version of the book!)

 

 

1 - Fraser

 

1 - går

2 - kommer

3 - se

4 - en (någon)

5 - många

6 - bara

7 - betala

8 - någon

 

 

2 - Substantiv singular obestämd form -> bestämd form

 

1 - utgången

2 - disken

3 - biljetten

4 - passet

5 - flygplanet

 

 

3 - Tider

 

1 - tjugo i sex / noll fem fyrtio

2 - halv åtta / noll sju trettio

3 - kvart i åtta / nolll sju fyrtiofem

 

 

 

 

 

------------------------- 1st EDITION:

 

 

1 - Frågeord

 

Hur

Hur

Vem (hur/varifrån/var)

Vad

Varifrån

Varför

Vad

Var (hur)

 

2 - Ja/Nej-frågor

 

Har

Kommer (Är)

Bor

Heter (Är)

Är

Studerar

 

3 - Preferenser: Byt ”gillar” mot ”tycker om”

 

Jag tycker om musik.

Han tycker inte om golf.

De tycker inte om det.

Tycker ni om italiensk mat?

Copyright © All Rights Reserved