Mål 27

SVENSKA

MÅL 27


1 - Substantiv obestämd form -> bestämd form


1 - pennan

2 - häftet

3 - telefonen

4 - kortet

5 - stolen2 - Frågor


1 - Vilken?

2 - Vilket?

3 - Vilket?

4 - Vilken?

5 - Vilken?

Copyright © All Rights Reserved