Mål 27

SVENSKA

MÅL 27

 

1 - Substantiv obestämd form -> bestämd form

 

1 - pennan

2 - häftet

3 - telefonen

4 - kortet

5 - stolen

 

 

2 - Frågor

 

1 - Vilken?

2 - Vilket?

3 - Vilket?

4 - Vilken?

5 - Vilken?

Copyright © All Rights Reserved