Mål 26

SVENSKA

MÅL 26


1 - Frågeord


1 - Vad

2 - När

3 - Varför

4 - Vem

5 - Varifrån

6 - Hur

7 - Var

8 - Vart2 - Preteritum


1 - Tränade

2 - Bokade

3 - Hjälpte

4 - Ringde

5 - Köpte

6 - Spelade3 - Presens till preteritum


1 - fick

2 - kom

3 - sov

4 - var

5 - åt

6 - drack

7 - såg

Copyright © All Rights Reserved