Mål 2

SVENSKA

MÅL 2

 

1 - Possessiva pronomen

 

1 - Min

2 - Hans

3 - Din

4 - Hennes

5 - Mitt

6 - Hans

7 - Ditt

 

2 - Verb

 

1 - uttalar

2 - stavar/skriver/bokstaverar (not in prefered order, all alternatives are good)

3 - bor

4 - uttalar/stavar/skriver/bokstaverar (not in prefered order, all alternatives are good)

 

3 - Frågor

 

1 - Kan

2 - Vad

3 - Var

4 - Hur

 

4 - Stava rätt

 

1 - Sverige

2 - Norge

3 - glass

 

4 - bord, gård, mård, förlåt, härlig, barn, internet, torsdag, Anders, mars, sport, kort

 

5 - ger, gift, gym, gäst, gör / kedja, kilo, kylskåp, kär, kör, ske, skiva, skynda, skärgård, skön

Copyright © All Rights Reserved