Mål 2

SVENSKA

MÅL 2


1 - Possessiva pronomen


1 - Min

2 - Hans

3 - Din

4 - Hennes

5 - Mitt

6 - Hans

7 - Ditt


2 - Verb


1 - uttalar

2 - stavar/skriver/bokstaverar (not in prefered order, all alternatives are good)

3 - bor

4 - uttalar/stavar/skriver/bokstaverar (not in prefered order, all alternatives are good)


3 - Frågor


1 - Kan

2 - Vad

3 - Var

4 - Hur


4 - Stava rätt


1 - Sverige

2 - Norge

3 - glass


4 - bord, gård, mård, förlåt, härlig, barn, internet, torsdag, Anders, mars, sport, kort


5 - ger, gift, gym, gäst, gör / kedja, kilo, kylskåp, kär, kör, ske, skiva, skynda, skärgård, skön

Copyright © All Rights Reserved