Mål 19

SVENSKA

MÅL 19

 

 

1 - Frågeord

 

1 - Hur

2 - Hur

3 - Vem (Hur)

4 - Vad

5 - Varifrån

6 - Varför

7 - Vad

8 - Var

 

 

2 - Ja/Nej-frågor

 

1 - Har

2 - Kommer

3 - Bor

4 - Heter

5 - Är

6 - Studerar

 

 

3 - Preferenser: byt ut ”gillar” mot ”tycker om”

 

1 - Jag tycker om musik.

2 - Han tycker inte om golf.

3 - De tycker inte om det.

4 - Tycker ni om italiensk mat?

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved