Mål 19

SVENSKA

MÅL 191 - Frågeord


1 - Hur

2 - Hur

3 - Vem (Hur)

4 - Vad

5 - Varifrån

6 - Varför

7 - Vad

8 - Var2 - Ja/Nej-frågor


1 - Har

2 - Kommer

3 - Bor

4 - Heter

5 - Är

6 - Studerar3 - Preferenser: byt ut ”gillar” mot ”tycker om”


1 - Jag tycker om musik.

2 - Han tycker inte om golf.

3 - De tycker inte om det.

4 - Tycker ni om italiensk mat?


Copyright © All Rights Reserved