Mål 16

SVENSKA

MÅL 16

 

1 - Substantiv: singular -> plural

 

1 - mammor

2 - bilar

3 - filmer

4 - intressen

5 - barn

 

 

2 - Familje-/släktord

 

1 - syskon

2 - föräldrar

3 - mormor

4 - morbror

5 - farfar

 

 

3 - Possessiva pronomen

 

1 - Deras

2 - era

3 - Ditt

4 - Hans

5 - Min (/Hans/Hennes/Vår/Deras)

6 - Hennes

7 - vår

8 - mina (hans/hennes/våra/era/deras)

9 - ditt (hans/hennes/ert/deras)

 

Copyright © All Rights Reserved