Mål 1

SVENSKA

MÅL 1


1  - Pronomen subjekt


1 - Jag

2 - De

3 - det

4 - Vi

5 - Du

6 - Ni

7 - Han


2 - Verb


1 - kommer/är

2 - heter

3 - är

4 - kommer/är


3 - Frågor


1 - Heter/Är

2 - Vad

3 - Kommer/Är

4 - Vad…för

5 - Kommer/Är

6 - Varifrån

7 - Är/Heter

8 - Heter/Är


4 - Ordföljd


1 - De kommer inte från Tyskland.

2 - Heter du Martin?

3 - Vad är det för land?

4 - Det är inte Spanien.


Copyright © All Rights Reserved