Mål 1

SVENSKA

MÅL 1

 

1 - Pronomen subjekt

 

1 - Jag

2 - De

3 - det

4 - Vi

5 - Du

6 - Ni

7 - Han

 

2 - Verb

 

1 - kommer/är

2 - heter

3 - är

4 - kommer/är

 

3 - Frågor

 

1 - Heter/Är

2 - Vad

3 - Kommer/Är

4 - Vad…för

5 - Kommer/Är

6 - Varifrån

7 - Är/Heter

8 - Heter/Är

 

4 - Ordföljd

 

1 - De kommer inte från Tyskland.

2 - Heter du Martin?

3 - Vad är det för land?

4 - Det är inte Spanien.

 

Copyright © All Rights Reserved