SVENSKA 1

SVENSKA

Här hittar du ljudfiler till varje mål i boken (två per mål: blå rutan samt en dialog/frågor). Här nedan finns ordlistorna.

 

= Here you find the listening files to each "mål" in the book (two per "mål": the blue box and a dialog/questions) Here below are the wordlists

 

 

ORDLISTOR (= WORD LISTS)

 

MÅLKOLL 5

 

MÅLKOLL 10

 

MÅLKOLL 15

 

MÅLKOLL 20

 

MÅLKOLL 25

 

MÅLKOLL 30

Copyright © All Rights Reserved