PRONOMEN

SVENSKA

PERSONLIGA PRONOMEN

SUBJEKT OCH OBJEKT

 

JAG MIG

DU DIG

HAN HONOM

HON HENNE

 

DEN DEN

DET DET

 

MAN EN

 

VI OSS

NI ER

DE DEM

 

 

 

 

Lena ringer Gustav. Hon ringer honom. -> Lena: "Jag ringer dig, Gustav!"

Kjell-Olof ringer Monika. Han ringer henne.

 

Man ringer en med telefonen.

 

Jag och Erik ringer dig och Maggan. Vi ringer e klockan 17!

Jasmine och Max ringer mig och dig. De ringer oss klockan 15!

 

POSSESSIVA PRONOMEN

(EN - ETT - MÅNGA)

 

MIN - MITT - MINA

DIN - DITT - DINA

HANS

HENNES

 

DESS

DESS

 

ENS

 

VÅR - VÅRT - VÅRA

ER - ERT - ERA

DERAS

 

 

 

 

Jag har en bil. Min bil är röd. Jag har ett hus. Mitt hus är rött. Jag har två cyklar. Mina cyklar är röda.

Du har en bil. Din bil är röd. Du har ett hus. Ditt hus är rött. Du har två cyklar. DIna cyklar är röda.

 

Man har en bil. Ens bil är röd. Man har ett hus. Ens hus är rött. Man har två cyklar. Ens cyklar är röda.

 

Vi har en bil. Vår bil är röd. Vi har ett hus. Vårt hus är rött. Vi har två cyklar. Våra cyklar är röda.

Ni har en bil. Er bil är röd. Ni har ett hus. Ert hus är rött. Ni har två cyklar. Era cyklar är röda.

De har en bil. Deras bil är röd. De har ett hus. Deras hus är rött. De har två cyklar. Deras cyklar är röda.

Copyright © All Rights Reserved