ADJEKTIV

SVENSKA

A - Normal konstruktion:

 

en X

ett X + t

många X + a

 

den X + a

det X + a

de X + a

 

min X + a

mitt X + a

mina X + a

 

Till exempel:

 

en fin dag

ett fint väder

många fina dagar

 

den fina dagen

det fina vädret

de fina dagarna

 

min fina dag

mitt fina väder

mina fina dagar*

 

*samma med alla possessiva pronomen (min, mitt, mina, hans, hennes, deras, etc) och genitiv (Sveriges, Mikaels, etc)

 

 

Adjektiv som har samma/normal konstruktion: billig, brun, fantastisk, ful, dyr, gul, grön, lugn, rolig, stor

B - Lite speciella: röd, grå, blå (blå, blått, blåa), gammal (gammal, gammalt, gamla), känd (känd, känt, kända)

 

Till exempel:

 

en röd/gammal bil

ett rött/gammalt hus

många röda/gamla bilar/hus

 

den röda/gamla bilen

det röda/gamla huset

de röda/gamla bilarna/husen

 

min röda/gamla bil

mitt röda/gamla hus

mina röda/gamla bilar/hus

 

OBS!

Jag har en bil. Den/Bilen är röd. / Den röda bilen är min.

Jag har ett rött hus Det/Huset är rött. / Det röda huset är mitt.

Jag har många röda bilar. De/Bilarna är röda. / De röda bilarna är mina.

C - Mycket speciella: liten/ bra,

 

en liten/bra bil

ett litet/bra hus

många små/bra hus

 

den lilla/bra bilen

det lilla/bra huset

de små/bra bilarna/husen

 

min lilla/bra bil

mitt lilla/bra hus

mina små/bra bilar/hus

Copyright © All Rights Reserved