EXTRA ÖVNINGAR

SVENSKA

OBS! Uppdateras med fler övningar (nivåindelade) senast juli 2017.

 

= Will be updated with more exercises (divided into levels) at the latest July 2017.

 

Här kan du öva mer med dessa "extra övningar" som hänger ihop med grammatikdelen på denna hemsida. Övningarna under vardera flik är indelade efter nivå på språket. Klicka på flikarna med olika grammatikdelar: Adjektiv, Adverb etc (sorterat i alfabetisk ordning), och välj din nivå.

 

 

LADDA NER PDF MED ALLA ÖVNINGAR OCH SVAR SAMLADE. KLICKA PÅ DEN HÄR TEXTEN.

 

= Here you can practice more with these "extra övningar" = "extra exercises" corresponding to the grammar part of this homepage. The exercises are divided into different levels of the language. Click on the tabs containing different grammar items: Adjectives, adverbs, etc (alphabetic order), and choose your level.

 

DOWNLOAD THE PDF CONTAINING ALL THE EXERCISES AND ANSWERS. CLICK ON THIS TEXT.

Copyright © All Rights Reserved