START

SVENSKA

Välkommen!


Här hittar du svaren till övningarna i din bok och ljudfiler till vardera lektionsmål.


På huvudsidan för varje bok hittar du också ordlistor sorterade per "Målkoll".


Klicka på just din bok!


=


Welcome!


Here you will find the answers to the exercises in your book and listening files to each lesson goal.


On each books main page you will also find word lists sorted under "Målkoll".


Click on your particular book!

Copyright © All Rights Reserved