Hem

SVENSKA

Välkommen!

 

Här hittar du svaren till övningarna i din bok och ljudfiler till vardera lektionsmål. På huvudsidan för varje bok hittar du också ordlistor sorterade per "Målkoll". (Ordlistor är under arbete och kommer vara klart december 2017.)

 

Klicka på just din bok!

 

=

 

Welcome!

 

Here you will find the answers to the exercises in your book and listening files to each lesson goal. On each books main page you will also find word lists sorted under "Målkoll". (Word lists are under construction and will be ready by December 2017.)

 

Click on your particular book!

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved